Сервісне обслуговування

Сервісний центр пропонує якісне обслуговування комп’ютерів та ноутбуків різних моделей. Налаштування та ремонт комп’ютерних пристроїв здійснюється вдома або в офісі. Майстер виїжджає за адресою у вказаний клієнтом час та виконує якісне обслуговування техніки із застосуванням сучасного обладнання.

Великий досвід та професіоналізм фахівців дозволяють усувати проблему на місці – у перший візит майстра. В результаті користувачеві не потрібно витрачати свій час на доставку комп’ютерної техніки до сервісного центру.

Переваги ІТ-аутсорсингу у Києві

Дедалі більше клієнтів віддають перевагу ІТ-аутсорсингу, відзначаючи його основні переваги.

Зменшення грошових витрат Керівники офісів одержують можливість економити на утриманні штатного фахівця.
Оперативне впровадження нових технологій Наші фахівці завжди першими дізнаються про всі сучасні технології, що дозволяє клієнтам впевнено обганяти своїх конкурентів.
Збільшення продуктивності Фахівці проведуть докладну консультацію для всіх співробітників офісу та навчать використовувати функціонал комп’ютерної техніки на всі 100%.
Безпека Ведення бізнесу передбачає використання якісних та перевірених антивірусних програм.
Застосування ІТ-аутсорсингу на ділі Регулярне та якісне обслуговування офісів професійним ІТ-фахівцем.

Абонентське обслуговування комп’ютерів у Києві

Абонентське обслуговування комп’ютерної техніки – це регулярний виїзд майстра до замовника для підтримки техніки у робочому стані. Крім того, клієнт отримує можливість скористатися допомогою професіоналів віддалено чи терміново викликати майстра в офіс (екстренний виклик).

Основні переваги такого обслуговування:

 • Фахівці сервісного центру проводять повний аудит усієї комп’ютерної техніки та мережевих пристроїв.
 • Проводиться діагностика, завдяки якій вдається визначити найуразливіші складові кожного комп’ютера. Наприклад, вінчестери, порушені температурні робочі режими.
 • Перевіряється працездатність встановленого програмного забезпечення

Виконання цього обслуговування здійснюється за договором, в якому будуть прописані всі комплексні роботи, спрямовані на підтримку працездатності одного комп’ютера або кількох пристроїв.

Вартість сервісного обслуговування комп’ютерів у Києві

Демократичні ціни на обслуговування комп’ютерів роблять цю послугу досить поширеною серед мешканців столиці та області.

Антивірусний захист Від 200 грн.
Абонентське обслуговування комп’ютерів Від 300 грн/міс
Встановлення пакету стандартних офісних програм Від 100 грн.
Навчання користувача використовувати функціонал ПК на 100% Від 100 грн/година
Консультація СЕО фахівця Від 300 грн/година
Майстер клас використання комп’ютерної програми Від 150 грн/година
Консультація з комп’ютерів Від 100 грн.

Послуги майстра на виїзді у Києві

Висококваліфіковані майстри пропонують наступний перелік послуг:

 • ремонт будь-якого ступеня складності всього парку комп’ютерних пристроїв;
 • підключення всіх комп’ютерів в офісі до мережі Wi-Fi;
 • комп’ютеризація офісних приміщень: професійний підбір оптимальних параметрів комп’ютерів чи ноутбуків з урахуванням передбачуваних навантажень;
 • чищення обладнання від пилу;
 • модернізація комп’ютерних пристроїв згідно з сучасними технологіями;
 • встановлення та налаштування ліцензійного ПЗ, а також його оптимізація та регулярна підтримка.

Розробка та просування веб-сайтів у Києві

Окрім ремонту та налаштування комп’ютерної техніки, сервісний центр також пропонує розробку сайту та баз даних для успішного ведення бізнесу. У рамках сервісного обслуговування команда фахівців надає послуги з впровадження та підтримки клієнтів в інтернеті, просування їх WEB-ресурсів.

Такий різноплановий набір послуг дозволяє керівникам офісів заручитися підтримкою досвідчених фахівців та гідно оцінити всі переваги сучасного аутсорсингу. Надання спеціалізованої допомоги та підтримки здійснюється для всіх мешканців Києва та області.

выезд мастера к заказчику для поддержания техники в

рабочем состоянии. Кроме того, клиент получает возможность воспользоваться помощью профессионалов удаленно или
срочно вызвать мастера в офис (экстренный вызов).

Основные достоинства такого обслуживания:

 • Специалисты сервисного центра проводят полный аудит всей компьютерной техники и сетевых устройств.
 • Проводится диагностика, благодаря которой удается определить наиболее уязвимые составляющие каждого компьютера.
  К примеру, винчестеры, нарушенные температурные рабочие режимы.
 • Проверяется работоспособность установленного программного обеспечения

Выполнение данного обслуживания осуществляется по договору, в котором будут прописаны все комплексные работы,
направленные на поддержание работоспособности одного компьютера или сразу нескольких устройств.

Стоимость сервисного обслуживания компьютеров в Киеве

Демократичные цены на обслуживание компьютеров делают данную услугу достаточно распространенной среди жителей столицы
и области.

Антивирусная защита От 200 грн.
Абонентское обслуживание компьютеров От 300 грн/мес
Установка пакета стандартных офисных программ От 100 грн.
Обучение пользователя использовать функционал ПК на 100% От 100 грн/час
Консультация СЕО специалиста От 300 грн/час
Мастер класс использования компьютерной программы От 150 грн/час
Консультация по компьютерам От 100 грн.

Услуги мастера на выезде в Киеве

Высококвалифицированные мастера предлагают следующий список услуг:

 • ремонт любой степени сложности всего парка компьютерных устройств;
 • подключение всех компьютеров в офисе к Wi-Fi сети;
 • компьютеризация офисных помещений: профессиональный подбор оптимальных параметров компьютеров или ноутбуков с
  учетом предполагаемых нагрузок;
 • чистка оборудования от пыли;
 • модернизация компьютерных устройств согласно современным технологиям;
 • установка и настройка лицензионного ПО, а также его оптимизация и регулярная поддержка.

Разработка и продвижение веб-сайтов в Киеве

Помимо ремонта и настройки компьютерной техники, сервисный центр также предлагает разработку сайта и баз данных для
успешного ведения бизнеса. В рамках сервисного обслуживания команда специалистов предоставляет услуги по внедрению и
поддержке клиентов в интернете, продвижению их WEB-ресурсов.

Такой разноплановый набор услуг позволяет руководителям офисов заручиться поддержкой опытных специалистов и по
достоинству оценить все преимущества современного аутсорсинга. Оказание специализированной помощи и поддержки
осуществляется для всех жителей Киева и области.