Складання комп’ютерів на замовлення

Коли колишній комп’ютерний пристрій перестав відповідати запитам користувача, завжди можна придбати новий комп’ютер або зібрати пристрій з окремих деталей. Останній варіант вважається кращим завдяки доступній вартості. Крім того, збираючи комп’ютер, користувач має можливість самостійно підібрати необхідні деталі, завдяки чому пристрій матиме технічні характеристики, про які мріяв клієнт.

Фахівці сервісного центру допоможуть виконати роботу будь-якого рівня складності, збираючи комп’ютери на замовлення.

Переваги складання комп’ютерів у Києві

Вартість Проведені дослідження підтверджують той факт, що складання ПК обійдеться на 10-15% дешевше порівняно з покупкою нової техніки. Під час складання клієнт самостійно зможе підбирати комплектуючі, ціна яких повністю задовольнить.
Гарантія На кожну деталь надається гарантія. Тому користувач може замінити і відремонтувати окрему деталь, без необхідності відправляти в ремонт весь системний блок.
Якість комплектуючих Складання комп’ютера дозволяє клієнту вибирати необхідні комплектуючі, звертаючи увагу на їх вартість, характеристики, виробника.

Складання комп’ютерного пристрою майстрами має масу переваг, серед яких виділяють три основні переваги.

Таким чином, майстер на виклик приїжджає з уже готовим набором деталей. Як варіант, складання комп’ютера може здійснюватися із застосуванням деталей, які купив заздалегідь клієнт.

Процес збирання відбувається на очах замовника, який може спостерігати за роботою майстра. В результаті клієнт зможе повністю контролювати роботу спеціаліста, що є ще однією незаперечною перевагою.

Послуга складання комп’ютера у Києві

Послуга складання ПК стає все більш затребуваною серед мешканців Києва та області. До цієї послуги входить:

 • підбір необхідних деталей, а також їхнє попереднє тестування;
 • збирання всіх компонентів;
 • тестування зібраного комп’ютерного пристрою у присутності клієнта;
 • за бажанням замовника майстер виконує встановлення та налаштування ОС;
 • підготовка гарантійних документів;
 • здавання готової роботи.

У нашому арсеналі велика кількість якісних та оригінальних комплектуючих від перевірених постачальників.

Складання комп’ютера Київ: що пропонують фахівці?

Комплектація комп’ютера Від 150 грн.
Апгрейд комп’ютера Від 100 грн.
Оптимізація продуктивності Від 250 грн.
Консультація з комп’ютерів Від 100 грн.
Встановлення ліцензійного ПЗ Від 300 грн.

Складання комп’ютера на замовлення обійдеться користувачеві від 150 грн. і вище. Все залежить від обсягу майбутніх робіт, поставленого завдання та кількості комплектуючих деталей. Крім цього, клієнт також може скористатися ще декількома не менш популярними послугами:

Дізнатись точну вартість можна після візиту майстра, який оцінить майбутній обсяг робіт.

Особливості складання персональних комп’ютерів у Києві

Персональні ПК мають базові характеристики, тому їх часто використовують для роботи в домашніх умовах. Їхні основні якості – це надійність та демократична вартість. У цьому випадку продуктивність та робота зі спеціальними програмами відходить на другий план.

Саме такі особливості майстра враховують у процесі збирання. Тому перед складання комп’ютерного пристрою в Києві фахівець завжди цікавиться думкою клієнта. Від цього залежатиме вартість виконаної роботи.

Особливості складання геймерських комп’ютерів у Києві

Всі ігрові моделі характеризуються високими показниками продуктивності та безперебійною роботою з ресурсомісткими програмами. Саме це варто враховувати під час збирання геймерського ПК. Під час складання майстра враховують якість процесора та відеокарти, від яких залежить – чи зможе комп’ютер потягнути серйозні ігри чи ні?

Тому під час збирання таких моделей фахівці сервісного центру використовують високоякісні деталі, які гарантують відмінну продуктивність усієї системи. Після закінчення виконаних робіт клієнт особисто зможе протестувати комп’ютерний пристрій.

пьютерное устройство перестало соответствовать запросам пользователя, всегда можно приобрести новый компьютер или же собрать устройство из отдельных деталей. Последний вариант считается более предпочтительным, благодаря доступной стоимости. Кроме того, собирая компьютер, пользователь имеет возможность самостоятельно подобрать необходимые детали, благодаря чему устройство будет иметь технические характеристики, о которых мечтал клиент.

Специалисты сервисного центра помогут выполнить работу любого уровня сложности, собирая компьютеры на заказ.

Преимущества сборки компьютеров в Киеве

Стоимость Проведенные исследования подтверждают тот факт, что сборка ПК обойдется на 10-15% дешевле по сравнению с покупкой новой техники. Во время сборки клиент самостоятельно сможет подбирать комплектующие, цена которых его полностью удовлетворит.
Гарантия На каждую деталь предоставляется гарантия. Потому пользователь имеет возможность заменить и отремонтировать отдельную деталь, без надобности отправлять в ремонт весь системный блок.
Качество комплектующих Сборка компьютера позволяет клиенту выбирать необходимые комплектующие, обращая внимание на их стоимость, характеристики, производителя.

Сборка компьютерного устройства мастерами имеет массу преимуществ, среди которых выделяют три основных достоинства.

Таким образом, мастер по вызову приезжает с уже готовым набором деталей. Как вариант, сборка компьютера может осуществляться с применением деталей, которые заранее купил клиент.

Процесс сборки происходит на глазах заказчика, который может наблюдать за работой мастера. В результате клиент сможет полностью контролировать работу специалиста, что является еще одним неоспоримым преимуществом.

Услуга сборки компьютера в Киеве

Услуга сборки ПК становится все более востребованной среди жителей Киева и области. В эту услугу входит:

 • подбор необходимых деталей, а также их предварительное тестирование;
 • cборка всех компонентов;
 • тестирование собранного компьютерного устройства в присутствии клиента;
 • по желанию заказчика мастер выполняет установку и настройку ОС;
 • подготовка гарантийных документов;
 • сдача готовой работы.

В нашем арсенале большое количество качественных и оригинальных комплектующих от проверенных поставщиков.

Сборка компьютера Киев: что предлагают специалисты?

Комплектация компьютера От 150 грн.
Апгрейд компьютера От 100 грн.
Оптимизация производительности От 250 грн.
Консультация по компьютерам От 100 грн.
Установка лицензионного ПО От 300 грн.

Сборка компьютера на заказ обойдется пользователю от 150 грн. и выше. Все зависит от объема предстоящих работ, поставленной задачи и количества комплектующих деталей. Помимо этого, клиент также может воспользоваться еще несколькими не менее популярными услугами:

Узнать точную стоимость можно после визита мастера, который оценит предстоящий объем работ.

Особенности сборки персональных компьютеров в Киеве

Персональные ПК наделены базовыми характеристиками, потому их часто используют для работы в домашних условиях. Их основные качества – это надежность и демократичная стоимость. В этом случае производительность и работа со специальными программами отходит на второй план.

Именно такие особенности мастера учитывают в процессе сборки. Потому перед сборкой компьютерного устройства в Киеве специалист всегда интересуется мнением клиента. От этого будет зависеть стоимость выполненной работы.

Особенности сборки геймерских компьютеров в Киеве

Все игровые модели характеризуются высокими показателями производительности и бесперебойной работой с ресурсоемкими программами. Именно это стоит учитывать во время сборки геймерского ПК. При сборке мастера учитывают качество процессора и видеокарты, от которых зависит – сможет ли компьютер потянуть серьезные игры или нет?

Потому во время сборки таких моделей специалисты сервисного центра используют высококачественные детали, которые гарантируют отличную производительность всей системы. По окончанию выполненных работ клиент лично сможет протестировать компьютерное устройство.