Ремонт моніторів

Наш сервісний центр пропонує якісний ремонт рідкокристалічних моніторів у Києві за демократичними цінами. Професіоналізм майстрів дозволяє працювати з комп’ютерами від різних виробників, незалежно від певної моделі.

Як правило, усі поломки моніторів вважаються типовими. Тому досвідчений майстер зможе визначити точну причину поломки навіть на вигляд. Таким чином, вдається досить швидко усунути поломку та повернути комп’ютеру робочий стан.

Ціни на ремонт моніторів у Києві

Щоб дізнатися попередню вартість ремонту моніторів, потрібно зателефонувати за вказаними номерами телефонів. Вказавши точну модель монітора, користувач зможе дізнатись попередню вартість ремонтних робіт.

Апгрейд комп’ютера Від 100 грн.
Калібрування монітора Від 50 грн.
Консультація з комп’ютерів від фахівця Від 100 грн.
Перевірка матриці монітора на биті пікселі Від 100 грн.

Оплата за ремонтні роботи провадиться тільки після того, як були виконані всі процеси, спрямовані на повернення працездатності комп’ютера. Вартість залежить від ступеня складності поломки, а також від набору деталей, які можуть знадобитися для заміни.

Три найпопулярніші проблеми комп’ютерних моніторів у Києві

Майстри нашого сервісного центру мають багатий досвід роботи в цій сфері, тому легко склали список найпопулярніших проблем, пов’язаних з роботою комп’ютерного монітора.

Монітор перестав вмикатися Часто трапляються ситуації, коли індикатор живлення блимає, що свідчить про те, що монітор готовий до вмикання – однак він не відповідає на кнопку ввімкнення. Основна причина несправності: різкі перепади напруги у стандартній мережі (220В) або застарілі електронні компоненти.
На моніторі блимає зображення Ця несправність відноситься до категорії поломок, пов’язаних із блоком живлення. Іноді відзначають поганий контакт кабелів із роз’ємами монітора. Основна причина несправності: застарілі електронні деталі монітора.
Мимовільне вимикання монітора або його увімкнення із запізненням Часто такий процес характеризується приглушеним писком – трансформатор живлення підсвічування монітора. Причина поломки: здуті конденсатори, неякісна паяння заводу, наявність мікротріщин.

Наявність вертикальних смуг – ремонт моніторів у Києві

Позбутися різнокольорових вертикальних смуг на моніторі допоможе виключно заміна матриці. Причина такої не менш популярної проблеми є поломка контакту шлейфу з матрицею або поломка струмопровідних доріжок, що знаходяться всередині матриці.

Важливо пам’ятати про те, що шлейф неможливо не припаяти, жодним чином приклеїти. Навіть у заводських умовах ремонт матриці неможливий – необхідна її повна заміна. Враховуючи модель комп’ютерного монітора, майстри виконують пошуки матриці, а потім виробляють її установку. Найчастіше причиною поломки стає механічна дія – сильний натиск або удар по монітору.

Шумне зображення – ремонт комп’ютерних моніторів Київ

Такий діагноз може бути результатом не лише поломки монітора, а й неякісного кабелю чи відеокарти. Однак у більшості випадків проблему варто шукати все ж таки в моніторі. Представлені симптоми є причиною несправної роботи блоку живлення – наприклад, при різких стрибках у мережі. Виконавши діагностику монітора, майстер розпочинає негайне вирішення проблеми – виконує заміну монітора, звертаючи увагу на певну модель.

Заміна комп’ютерного монітора у Києві

Щоб замінити комп’ютерний монітор успішно та швидко, рекомендується звернутися за допомогою до сервісного центру. Наші майстри не тільки якісно виконають поставлене завдання, але й нададуть гарантійний термін на встановлений монітор. Точні терміни гарантії залежать від деталі та виробника.

Таким чином, користувач може бути впевненим у надійності всіх комплектуючих. Заміна монітора виконується у день візиту майстра, не змушуючи клієнта довго чекати. Після встановлення монітора користувач може особисто переконатися у його працездатності.

нт мониторов

Наш сервисный центр предлагает качественный ремонт жидкокристаллических мониторов в Киеве по демократичным ценам.
Профессионализм мастеров позволяет им работать с компьютерами от разных производителей, независимо от определенной
модели.

Как правило, все поломки мониторов считаются типичными. Потому опытный мастер сможет определить точную причину
поломки даже по внешнему виду. Таким образом, удается достаточно быстро устранить поломку и вернуть компьютеру
рабочее состояние.

Цены на ремонт мониторов в Киеве

Чтобы узнать предварительную стоимость ремонта мониторов, потребуется позвонить по указанным номерам телефонов.
Указав точную модель монитора, пользователь сможет узнать предварительную стоимость ремонтных работ.

Апгрейд компьютера От 100 грн.
Калибровка монитора От 50 грн.
Консультация по компьютерам от специалиста От 100 грн.
Проверка матрицы монитора на битые пиксели От 100 грн.

Оплата за ремонтные работы производится только после того, как были выполнены все процессы, направленные на
возвращение работоспособности компьютера. Стоимость зависит от степени сложности поломки, а также от набора деталей,
которые могут потребоваться для замены.

Три самые популярные проблемы компьютерных мониторов в Киеве

Мастера нашего сервисного центра имеют богатый опыт работы в данной сфере, потому с легкостью составили список самых
популярных проблем, связанных с работой компьютерного монитора.

Монитор перестал включаться Часто случаются ситуации, когда индикатор питания мигает, свидетельствуя о том, что монитор готов к
включению – однако он не отвечает на кнопку включения.
Основная причина неисправности: резкие перепады напряжения в стандартной сети (220В) или устаревшие
электронные компоненты.
На мониторе мигает изображение Эта неисправность относится к категории поломок, связанных с блоком питания. Иногда отмечают плохой контакт
кабелей с разъемами монитора.
Основная причина неисправности: устаревшие электронные детали монитора.
Самопроизвольное выключение монитора или его включение с опозданием Часто такой процесс характеризуется приглушенным писком – трансформатор питания подсветки монитора. Причина поломки: вздутые конденсаторы, некачественная заводская пайка, наличие микротрещин.

Наличие вертикальных полос – ремонт мониторов в Киеве

Избавиться от разноцветных вертикальных полос на мониторе поможет исключительно замена матрицы. Причина такой не
менее популярной проблемы является поломка контакта шлейфа с матрицей или же поломка токопроводящих дорожек, которые
находятся внутри матрицы.

Важно помнить о том, что шлейф невозможно не припаять, ни каким либо образом приклеить. Даже в заводских условиях
ремонт матрицы невозможен – необходима ее полная замена. Учитывая модель компьютерного монитора, мастера выполняют
поиски матрицы, а затем – производят ее установку. Чаще всего причиной поломки становится механическое воздействие –
сильный нажим или удар по монитору.

Шумное изображение – ремонт компьютерных мониторов Киев

Такой диагноз может быть результатом не только поломки монитора, но и некачественного кабеля или видеокарты. Однако в
большинстве случаев проблему стоит искать все же в мониторе. Представленные симптомы являются причиной неисправной
работы блока питания – к примеру, при резких скачках в сети. Выполнив диагностику монитора, мастер приступает к
немедленному решению проблемы – выполняет замену монитора, обращая внимание на определенную модель.

Замена компьютерного монитора в Киеве

Чтобы замена компьютерного монитора прошла успешно и быстро, рекомендуется обратиться за помощью в сервисный центр.
Наши мастера не только качественно выполнят поставленную задачу, но и также предоставят гарантийный срок на
установленный монитор. Точные сроки гарантии зависят от используемой детали и производителя.

Таким образом, пользователь может быть уверенным в надежности всех комплектующих. Замена монитора выполняется в день
визита мастера, не заставляя клиента долго ждать. После установки монитора пользователь может лично убедиться в его
работоспособности.